Błąd
  • XML Parsing Error at 1:228. Error 9: Invalid character

Regulamin lodowiska przy TDK

PDFDrukujEmail

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA PLENEROWEGO

1. Lodowisko Plenerowe usytuowane jest w Tomaszowie Lubelskim, przy ulicy Lwowskiej 72.

2. Osoby korzystajce lodowiska maj obowizek zapozna si z regulaminem obiektu. Osoby nie stosujce si do postanowie regulaminu mog zosta niedopuszczone do skorzystania lodowiska lub pozbawione moliwoci dalszego korzystania z obiektu.

3. Korzysta z usug lodowiska mona indywidualnie lub grupowo, zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

4. Rezerwacj dla grup naley zgasza z jednodniowym wyprzedzeniem.

5. Lodowisko jest czynne sezonowo w okresie od grudnia do marca, codziennie ? w godzinach od 9.00 do 21.00 a w niedziel - w godzinach od 10.00 do 21.00 (przy sprzyjajcych warunkach pogodowych). Przerwa techniczna w godzinach 15.00-16.00.

6. lizgawki rozpoczynaj si o penej godzinie liczc od godziny 9.00 w dni powszechne, a od godziny 10.00 w niedziel i trwaj 45 minut.

7. Korzystanie z lodowiska jest nieodpatne, do wejcia na lodowisko uprawnia bilet wstpu wydany przez obsug.

8. Wejcie w trakcie rozpocztej ju lizgawki nie uprawnia do przeduenia czasu pobytu na lodowisku.

9. Jednoczenie na tafli lodowiska moe przebywa nie wicej ni 40 osb.

10. W budynku Tomaszowskiego Domu Kultury usytuowana jest wypoyczalnia yew, ktrej obsuga peni rol informacyjn.

11. Dzieci do lat 13 mog korzysta z lodowiska wycznie pod opiek osb penoletnich.

12. Na tafli lodowiska naley przebywa na ywach.

13. Osoby korzystajce z lodowiska zobowizane s do zachowania szczeglnej ostronoci podczas jazdy, ktra odbywa si we wskazanym kierunku.

14. Osobom korzystajcym z lodowiska nie wolno powodowa sytuacji zagraajcych ich bezpieczestwu oraz bezpieczestwu innych osb.

15. Rzeczy osobiste korzystajcy z lodowiska zabezpieczaj we wasnym zakresie.

16. Na terenie lodowiska obowizuje zakaz:

- siadania na bandach;

- wstpu na teren obiektu osobom, ktrych zachowanie wskazuje, e znajduj si w stanie nietrzewoci lub pod wpywem innego rodka odurzajcego;

- wnoszenia przedmiotw i materiaw mogcych narazi osoby trzecie na urazy i niebezpieczestwo, w tym materiaw pirotechnicznych;

- zastawiania i zasaniania w jakikolwiek sposb oznaczonych wej, wyj i drg ewakuacyjnych;

- uywania wulgarnego i obraliwego sownictwa, piewania wulgarnych i obraliwych piosenek, a take obraania i omieszania w inny sposb jakichkolwiek osb;

- wprowadzania zwierzt;

- wchodzenia lub przechodzenia przez bandy;

- jazdy na rowerach, rolkach i deskorolkach.

17. Uwagi, wnioski i skargi naley zgasza: telefonicznie pod nr (84) 665 93 10, pisemnie lub osobicie do Dyrektora Orodka Sportu i Rekreacji ?Tomasovia? w Tomaszowie Lubelski ul. Aleja Sportowa 8 ?Zarzdcy lodowiska.

Poprawiony: niedziela, 06 grudnia 2015 15:35